Östensö

 

Östensö detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga tomter utmärkta med röd boll

 

Följande tomter kan inte ges ut förrän kommunaltekniken byggts:

Kvarter 1      Tomt 1     5765 m²     Sofias gränd 1 radhustomt
Kvarter 2 Tomt 1 4340 m² Sofias gränd 2 radhustomt
Kvarter 3 Tomt 1 3090 m² Emmas gränd 4 radhustomt
Kvarter 3 Tomt 2 2235 m² Emmas gränd 2 radhustomt
Kvarter 4 Tomt 1 2515 m² Emmas gränd 3 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 4 Tomt 2 2720 m² Katarinavägen 4 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 4 Tomt 3 2460 m² Katarinavägen 6 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 4 Tomt 4 2595 m² Katarinavägen 8 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 4 Tomt 5 2135 m² Hannas gränd 2 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 4 Tomt 6 2990 m² Hannas gränd 4 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 5 Tomt 1 2375 m² Katarinavägen 1 radhustomt
Kvarter 6 Tomt 1 2115 m² Hannas gränd 3 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 6 Tomt 2 1960 m² Hannas gränd 1
egnahemshus/parhustomt
Kvarter 6 Tomt 3 1810 m² Katarinavägen 14 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 6 Tomt 4 1980 m² Katarinavägen 16 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 6 Tomt 5 2000 m² Katarinavägen 18 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 7 Tomt 1 2095 m² Katarinavägen 17 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 7 Tomt 2 2240 m² Katarinavägen 15 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 7 Tomt 3 2055 m² Katarinavägen 13 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 7 Tomt 4 2095 m² Katarinavägen 11 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 8 Tomt 1 2035 m² Reginastigen 3
egnahemshus/parhustomt
Kvarter 8 Tomt 2 3195 m² Reginastigen 1
egnahemshus/parhustomt
Kvarter 8 Tomt 3 2970 m² Nissasgränd 4 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 8 Tomt 4 2880 m² Nissasgränd 6
egnahemshus/parhustomt
Kvarter 9 Tomt 1 2380 m² Reginastigen 2 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 9 Tomt 2 2030 m² Reginastigen 4 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 10 Tomt 1 2410 m² Nissasgränd 5 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 10 Tomt 2 2235 m² Nissasgränd 7 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 12 Tomt 1 2280 m² Östensövägen 326 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 12 Tomt 3 2510 m² Östensövägen 324    egnahemshus/parhustomt
Kvarter 14 Tomt 1 3030 m² Britasvägen 6 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 14 Tomt 2 3020 m² Britasvägen 8 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 15 Tomt 1 3235 m² Britasvägen 7 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 15 Tomt 2 2975 m² Britasvägen 9 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 15 Tomt 3 2820 m² Britasvägen 11 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 16 Tomt 1 2025 m² Annasgränd 4 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 16 Tomt 2 2325 m² Annasgränd 2 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 17 Tomt 1 2755 m² Annasgränd 7 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 17 Tomt 2 2135 m² Annasgränd 6 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 18 Tomt 1 2155 m² Britasvägen 1 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 18 Tomt 2 1945 m² Annasgränd 1 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 18 Tomt 3 2315 m² Annasgränd 3 egnahemshus/parhustomt

ostenso