Lepplax

Lepplax är Pedersöres enda skärgårdsby.

 

Lepplax detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga bostadstomter utmärkta med röd boll

 

Kvarter 112    Tomt 1 2730 m²     Lillhagavägen 1      egnahemshus/parhustomt
Kvarter 112 Tomt 2 2270 m²  Lillhagavägen 3 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 112 Tomt 3 2600 m²  Lillhagagränd 1 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 112 Tomt 6 1925 m²  Lillhagagränd 2 egnahemshus/parhustomt
         

 lepplax5

Kommunaltekniken är INTE utbyggd till följande tomter:

Kvarter 101    Tomt 1    2430 m²      Lövholmsvägen 32     egnahemshus/parhustomt
Kvarter 102 Tomt 1 1875 Lövholmsvägen 10 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 102 Tomt 2 2470 Lövholmsvägen 14 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 102 Tomt 3 2515 Lövholmsvägen 18 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 102 Tomt 4 2390 Lövholmsvägen 22 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 104 Tomt 1 2165 Finnevägen 89 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 105 Tomt 1 2455 Finnevägen 83 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 105 Tomt 2 3010 Finnevägen 79 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 106 Tomt 2 2075 Finnevägen 88 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 107 Tomt 2 1870 Finnevägen 82 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 107 Tomt 3 2440 Finnevägen 76 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 108 Tomt 1 3930 Finnevägen 71 egnahemshus/parhustomt
Kvarter 108 Tomt 2 5570 Lövholmsvägen 3 radhustomt
Kvarter 111 Tomt 1 2390 Finnevägen 51  

lepplax1