Kållby

I Kållby centrum ligger stugorna tätt längs den slingrande Centrumvägen. Den vackra ån i bakgrunden bidrar också till Kållby centrums karaktär. Det är enkelt att ta sig till Kållby tack vare närheten till stora vägförbindelser och i Kållby finns dagklubb, dagis och ett bra lågstadium som förenar byn. I övrigt finns och matvaruaffär, bibliotek, hälsostation, flera aktiva församlingar, ishockeyring, sportplan, lekpark och vandringsled mm. I Kållby är hästar ett vanligt intresse. I och i närheten av Kållby finns många stora arbetsplatser.

Det bästa med Kållby enligt en Kållbybo: "Den täta bebyggelsen i centrum ger bullerbykänsla".

 

Kållby detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga bostadstomter utmärkta med röd boll

 

Kållby västra

Kvarter 81   Tomt 2  2250 m²   Krukmakargränd 5   
Kvarter 86  Tomt 3  1615 m² Vadbäckskroken 19   
Kvarter 89    Tomt 2  2090 m² Vadbäckskroken 4   
Kvarter 91  Tomt 1  2290 m² Vadbäckskroken 1   

 kallby12

Mellan Kållbyvägen och samlingshuset

Kvarter 223     Tomt 2    1820 m²    Klingens väg 7   
Kvarter 224  Tomt 1  1975 m² Klingens väg 13   
Kvarter 225  Tomt 9  2735 m² Hallonkullagränd 2   
Kvarter 227  Tomt 1  2340 m² Hallonkullagränd 7      radhustomt
Kvarter 227  Tomt 2  3570 m² Hallonkullagränd 5 radhustomt
Kvarter 227  Tomt 3  2810 m² Hallonkullagränd 3  radhustomt
Kvarter 227  Tomt 4  2600 m² Hallonkullagränd 1  radhustomt

 

Delgeneralplanetomt  ca 8000 m²    Skatavägen 

 kallby2a3