DJI 0124

Edsevö

Om du bor i Edsevö har du nära till flygfältet och tågstationen. En stor del av den service du dagligen behöver finns inom några kilometers radie. Edsevö ligger i anslutning till Riksväg 8 och Jakobstadsvägen vilket gör att det är enkelt att ta sig till och från byn. I Edsevö finns ett finskt och ett svenskt lågstadium och ett dagis och du har möjlighet att välja på flera olika boendeformer. Ett stort antal arbetsplatser finns nära.

Det bästa med att bo i Edsevö enligt en Edsevöbo: "Edsevö ligger mellan två städer".

 

Edsevö detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga bostadstomter utmärkta med röd boll

 

Kvarter 25    Tomt 3 1300 m²    Tvärgatan 12  
Kvarter 27b Tomt 4 3720 m² Holmvägen 16 radhustomt
Kvarter 27b    Tomt 3  1270 m²  Sikleden 13   
Kvarter 27b  Tomt 2  1150 m²  Sikleden 11   
Kvarter 27b  Tomt 1  1210 m²  Sikleden 9   
Kvarter 27a Tomt 5 4485 m² Holmvägen 14 radhustomt
Kvarter 27a  Tomt 4  1150 m²  Sikleden 7   
Kvarter 27a   Tomt 3  1035 m²  Sikleden 5   
Kvarter 27a   Tomt 2  1040 m²  Sikleden 3   
Kvarter 28a   Tomt 8  1230 m²  Sikleden 8   
Kvarter 36  Tomt 1  1420 m²  Granholmsgränd 11   
Kvarter 36  Tomt 2    880 m² Granholmsgränd 9   
Kvarter 22 Tomt 1 1040 m² Granholmsgränd 4  
Kvarter 22 Tomt 2 1020 m² Granholmsgränd 6  
Kvarter 22 Tomt 3 1200 m² Granholmsgränd 8  
Kvarter 22 Tomt 4 1425 m² Granholmsgränd 10  
Kvarter 22 Tomt 5 1350 m² Granholmsgränd 11  

edsevo8

 

Kvarter 13      Tomt 2      960 m²    Ringvägen 4
Kvarter 13  Tomt 3    970 m² Ringvägen 2 
Kvarter 13  Tomt 7 1000 m²  Ringvägen 14 
Kvarter 13  Tomt 8  1110 m²  Ringvägen 16 

edsevo2