Axet statyn5

Bennäs

Tågstationen tänker nog många när de hör namnet Bennäs. Bennäs ligger i en knutpunkt där det är lätt att ta sig ut i världen med bil och tåg. De flesta bostadstomter i Bennäs finns på kommunens bostadsområde Tallbacka och i centrum av Bennäs. I Bennäs bor du nära naturen men med basservicen inom räckhåll. Här finns bl.a. butik, apotek, post, bibliotek, café, veterinär och idrotts- och skolcentrumet Sursik.

Det bästa med Bennäs enligt en Bennäsbo: "Närheten till basservice, förbindelser och aktiviteter".

 

Bennäs detaljplan

Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

 

Lediga bostadstomter utmärkta med röd boll

 

BENNÄS CENTRUM

Kvarter 41    Tomt 1    2250 m²  Svedjekullavägen 8 
Kvarter 42  Tomt 1  1945 m²  Svedjekullavägen 9 
Kvarter 42  Tomt 2  2280 m²  Svedjegränd 2 
Kvarter 42  Tomt 3  1630 m²  Svedjegränd 4 
Kvarter 44  Tomt 1 1755 m²  Svedjegränd 6 
Kvarter 45  Tomt 2  1900 m²  Svedjegränd 5 
Kvarter 45  Tomt 3  1945 m²  Svedjegränd 7 
Kvarter 46  Tomt 1  1840 m²   Svedjegränd 10 
Kvarter 46  Tomt 2  1840 m²   Svedjegränd 8 
Kvarter 47  Tomt 1  2230 m²  Svedjegränd 11 
Kvarter 47  Tomt 2  3340 m²  Svedjegränd 9 
Kvarter 48  Tomt 1 2340 m²  Nygårdsgatan 21 
Kvarter 48  Tomt 2 2175 m²  Nygårdsgatan 19 

 

bennas1  

 

Kvarter   2    Tomt 4    1910 m²    Gunnilagatan 7 
Kvarter   2 Tomt 5  1465 m²  Västgränd 1 
Kvarter 34  Tomt 1 1220 m²  Östgränd 2 
Kvarter 34  Tomt 2  1200 m²  Östgränd 4 
Kvarter 35  Tomt 2  1355 m²  Västgränd 4 
Kvarter 35  Tomt 3  1340 m²  Finnesgränd 5 
Kvarter 36  Tomt 1  1360 m²  Västgränd 2 
Kvarter 36  Tomt 2  1420 m²  Finnesgränd 2 
Kvarter 36  Tomt 3  1420 m²  Finnesgränd 4 

 

bennas2

 

 

 

TALLBACKA

     
Kvarter 81    Tomt 1    2190 m²   Tallskogsvägen 8 
Kvarter 81  Tomt 3  1715 m²  Tallskogsvägen 4 
Kvarter 82  Tomt 1  2000 m²  Tallskogsvägen 9 
Kvarter 82  Tomt 2  1840 m²  Tallskogsvägen 7 
Kvarter 82  Tomt 3  1700 m²  Tallskogsvägen 5 
Kvarter 82  Tomt 4  1625 m²  Tallskogsvägen 3 

Följande tomter kan ges ut när väg och kommunalteknik är utbyggd:

Kvarter 83    Tomt 1    5555 m²   Tallskogsvägen 10 
Kvarter 84  Tomt 1  1745 m²  Tallskogsvägen 15 
Kvarter 84  Tomt 2  1740 m² Tallskogsvägen 13 
Kvarter 84  Tomt 3  1930 m²  Tallskogsvägen 11 
Kvarter 85  Tomt 1  2555 m²  Tallskogsvägen 16 
Kvarter 85  Tomt 2  2405 m²  Tallskogsvägen 14 
Kvarter 85  Tomt 3  2110 m²  Tallskogsvägen 12 
Kvarter 86  Tomt 1  1430 m²  Tallskogsvägen 21 
Kvarter 86  Tomt 2  2030 m²  Tallskogsvägen 19 
Kvarter 86  Tomt 3  1670 m²  Tallskogsvägen 17 
Kvarter 87  Tomt 1  1550 m²  Tallskogsvägen 22 
Kvarter 87  Tomt 2  1905 m²  Tallskogsvägen 20 
Kvarter 87  Tomt 3  1730 m²  Tallskogsvägen 18 

  

bennas4