Kommunens bostadstomter

Tomterna ägs av kommunen och finns på detaljplaneområden, förutom i Lappfors, Lillby och Sundby där tomterna finns på s.k. dispositionsplaner. 

 

Bennäs Purmo
Edsevö Sandsund
Forsby Sundby
Kållby Ytteresse
Lappfors Östensö
Lepplax Överesse
Lillby  

 

Klicka på tomterna för mer information!

Närmare uppgifter:

Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326
lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

 

Tomtkartor och utpålning av tomter:

Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625711
tage.back@pedersore.fi