Kommunens bostadstomter

 

Bennäs           

 
Axet statyn3  

 

Bennäs Forsby
Sandsund Lepplax
Edsevö Slätkulla
Kållby Sundby
Ytteresse Lillby
Överesse Lappfors
Sisbacka  

 

 


 

BENNÄS

Kv. 41 tomt 1 / 2250 m² / Svedjekullavägen 8
Kv. 42 tomt 1 / 1945 m² / Svedjekullavägen 9
Kv. 42 tomt 2 / 2280 m² / Svedjegränd 2
Kv. 42 tomt 3 / 1630 m² / Svedjegränd 4
Kv. 44 tomt 1 / 1755 m² / Svedjegränd 6
Kv. 45 tomt 1 / 1945 m² / Svedjegränd 7
Kv. 45 tomt 2 / 1900 m² / Svedjegränd 5
Kv. 45 tomt 3 / 2540 m² / Svedjegränd 3
Kv. 46 tomt 1 / 1840 m² / Svedjegränd 10
Kv. 46 tomt 2 / 1840 m² / Svedjegränd 8
Kv. 47 tomt 1 / 2230 m² / Svedjegränd 11
Kv. 47 tomt 2 / 3340 m² / Svedjegränd 9
Kv. 48 tomt 1 / 2340 m² / Nygårdsgatan 21
Kv. 48 tomt 2 / 2175 m² / Nygårdsgatan 19


Bennäs detaljplan
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
Tomtarrenden     Tomtpriser

bennas1

↑upp

Kv.   2 tomt 4 / 1180 m² / Gunnilagatan 7
Kv.   2 tomt 5 / 1900 m² / Västgränd 1
Kv. 34 tomt 1 / 1220 m² / Östgränd 2
Kv. 34 tomt 2 / 1200 m² / Östgränd 4
Kv. 35 tomt 2 / 1355 m² / Västgränd 4
Kv. 35 tomt 3 / 1340 m² / Finnesgränd 5
Kv. 36 tomt 1 / 1360 m² / Västgränd 2
Kv. 36 tomt 2 / 1420 m² / Finnesgränd 2
Kv. 36 tomt 3 / 1405 m² / Finnesgränd 3
Kv. 37 tomt 2 / 1345 m² / Finnesgränd 4

Bennäs detaljplan
Detaljplanens beteckningar o bestämmelser

bennas2


 

TALLBACKA

Kv. 81 tomt 1 / 2190 m² / Tallskogsvägen 8
Kv. 81 tomt 3 / 1715 m² / Tallskogsvägen 4
Kv. 82 tomt 1 / 2000 m² / Tallskogsvägen 9
Kv. 82 tomt 2 / 1840 m² / Tallskogsvägen 7
Kv. 82 tomt 3 / 1700 m² / Tallskogsvägen 5
Kv. 82 tomt 4 / 1625 m² / Tallskogsvägen 3

Väg och kommunalteknik måste byggas ut innan tomterna är byggbara !

Kv. 83 tomt 1 / 5555 m² / Tallskogsvägen 10
Kv. 84 tomt 1 / 1745 m² / Tallskogsvägen 15
Kv. 84 tomt 2 / 1740 m² / Tallskogsvägen 13
Kv. 84 tomt 3 / 1930 m² / Tallskogsvägen 11
Kv. 85 tomt 1 / 2555 m² / Tallskogsvägen 16
Kv. 85 tomt 2 / 2405 m² / Tallskogsvägen 14
Kv. 85 tomt 3 / 2110 m² / Tallskogsvägen 12
Kv. 86 tomt 1 / 1430 m² / Tallskogsvägen 21
Kv. 86 tomt 2 / 2030 m² / Tallskogsvägen 19
Kv. 86 tomt 3 / 1670 m² / Tallskogsvägen 17
Kv. 87 tomt 1 / 1550 m² / Tallskogsvägen 22
Kv. 87 tomt 2 / 1905 m² / Tallskogsvägen 20
Kv. 87 tomt 3 / 1730 m² / Tallskogsvägen 18

Bennäs detaljplan
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
Tomtarrenden     Tomtpriserbennas4

 ↑uppSandsund (Kyrkoby)

 "Gamla Sandsund"

Kv 15 tomt 7 / 1100 m² / Jerikovägen 4
Kv. 28 tomt 7 / 1030 m² / Kvarngränd 7
Kv 28 tomt 8 / 1050 m² / Kvarngränd 5
Kv 82 tomt 2 / 3660 m² / Skolhusgränd 14
Kv 83 tomt 1 / 6210 m² / Skolhusgränd 12

Sandsund detaljplan
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

sandsundg

Sandsund IV och V

Kv.124 tomt 1 / 1420 m² / Orrgränd 14
Kv.126 tomt 2 / 1945 m² / Järpgränd 2
Kv.118 tomt 3 / 1235 m² / Gulsparvgränd 2
Kv.113 tomt 6 / 1695 m² / Domherrevägen 21
Kv.107 tomt 2 / 1420 m² / Kråkgränd 4
Kv.  99 tomt 3 / 1110 m² / Kavelbrogränd 14

 Detaljplanens beteckningar och bestämmelsersandsund6


Sandsund södra

Kv.136 tomt 3 / 1940 m² / Munterholmsvägen 5
Kv.136 tomt 4 / 2040 m² / Munterholmsvägen 7
Kv.138 tomt 2 / 1825 m² / Munterholmsvägen 15   
Kv.141 tomt 2 / 2290 m² / Munterholmsvägen 4
Kv.141 tomt 4 / 1945 m² / Mastgränd 1
Kv.141 tomt 5 / 1600 m² / Mastgränd 3
Kv.141 tomt 7 / 1905 m² / Mastgränd 2
Kv.151 tomt 1 / 1675 m² / Rodergränd 11
Kv.151 tomt 2 / 1480 m² / Rodergränd 9
Kv.151 tomt 3 / 1480 m² / Rodergränd 7
Kv.151 tomt 4 / 1480 m² / Rodergränd 5
Kv.150 tomt 1 / 1740 m² / Rodergränd 2
Kv.150 tomt 2 / 1790 m² / Rodergränd 4

Kv.93 tomt 1 / 1565 m² / Carlandersgränd 1

Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
sandsund8

 

↑upp


 

Edsevö

Kv. 25 tomt 3 / 1340 m² / Tvärgatan 12
Kv. 27b tomt 3 / 1270 m² / Sikleden 13
Kv. 27b tomt 2 / 1150 m² / Sikleden 11
Kv. 27b tomt 1 / 1210 m² / Sikleden 9
Kv. 27a tomt 4 / 1150 m² / Sikleden 7
Kv. 27a tomt 3 / 1035 m² / Sikleden 5
Kv. 27a tomt 2 / 1040 m² / Sikleden 3
Kv. 28a tomt 8 / 1230 m² / Sikleden 8
Kv. 28a tomt 3 / 1150 m² / Laxleden 5
Kv.   36 tomt 1 / 1420 m² / Granholmsgränd 11
Kv.   36 tomt 2 /   880 m² / Granholmsgränd 9
Kv.   22 tomt 1 / 1040 m² / Granholmsgränd 4
Kv.   22 tomt 2 / 1020 m² / Granholmsgränd 6
Kv.   22 tomt 3 / 1200 m² / Granholmsgränd 8
Kv.   22 tomt 4 / 1425 m² / Granholmsgränd 10
Kv.   22 tomt 5 / 1350 m² / Granholmsgränd 12

Edsevö detaljplan
Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
edsevo6

Kv.13 tomt 2 /   960 m² / Ringvägen 4
Kv.13 tomt 3 /   970 m² / Ringvägen 2
Kv.13 tomt 7 / 1000 m² / Ringvägen 14
Kv.13 tomt 8 / 1110 m² / Ringvägen 16

Edsevö detaljplan
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
edsevo2↑upp


Kållby

 

Västra

Kv. 81 tomt 2 / 1940 m² / Krukmakargränd 5
Kv. 86 tomt 3 / 1615 m² / Vadbäckskroken 19
Kv. 89 tomt 2 / 2090 m² / Vadbäckskroken 4
Kv. 91 tomt 1 / 2290 m² / Vadbäckskroken 1
Kv. 96 tomt 1 / 1650 m² / Vadbäckskroken 13
Kv. 97 tomt 1 / 1925 m² / Vadbäckskroken 17
Kv. 97 tomt 2 / 1960 m² / Vadbäckskroken 15
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

kallby1

 

Mellan Kållbyvägen - Samlingshuset

Kv. 210 tomt 1 / 2070 m² / Kärrleden 4
Kv. 211 tomt 1 / 3100 m² / Kärrleden 2
Kv. 222 tomt 1 / 1430 m² / Klingens väg 6
Kv. 223 tomt 2 / 1820 m² / Klingens väg 7
Kv. 224 tomt 4 / 1370 m² / Klingens väg 13
Kv. 225 tomt 1 / 1920 m² / Hallonkullagränd 7
Kv. 226 tomt 1 / 1590 m² / Hallonkullagränd 5
Kv. 226 tomt 2 / 1455 m² / Hallonkullagränd 3
Kv. 226 tomt 3 / 1320 m² / Hallonkullagränd 1
Kv. 227 tomt 1 / 3020 m² / Soldatvägen
Kv. 227 tomt 2 / 2550 m² / Soldatvägen
Kv. 228 tomt 1 / 2735 m² / Soldatvägen
Delgeneralplanetomt / ca 8000 m² / Skatavägen

Kållby detaljplan
Tomtarrenden
     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

kallby2a

 ↑upp


 

Ytteresse

Kv.   11 tomt 6 / 2020 m² / Älgvägen 12
Kv.   21 tomt 2 / 1270 m² / Langkullavägen 9
Kv.   21 tomt 3 / 1310 m² / Langkullavägen 7
Kv.   21 tomt 5 / 1440 m² / Dalvägen 11
ytteresse1
Kv. 101 tomt 4 / 1550 m² / Storklubbsgränd 4
Kv. 101 tomt 6 / 1595 m² / Flackkullvägen 2
Kv. 102 tomt 2 / 1590 m² / Storklubbsvägen 4
Kv. 103 tomt 1 / 1140 m² / Flackkullvägen 10
Kv. 103 tomt 4 / 1230 m² / Storklubbsvägen 1
Kv. 109 tomt 2 / 1690 m² / Flackkullgränd 2
Kv. 109 tomt 4 / 1525 m² / Flackkullgränd 6
Kv. 109 tomt 6 / 1240 m² / Flackkullgränd 10

Ytteresse detaljplan
Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

Kvarteren 111-115 kan ej ges ut innan vägar Kärrstigen o Idrottsstigen
och kommunaltekniken har byggts ut.
ytteresse3

 ↑upp


 

Överesse

Kv. 39 tomt 5 / 1270 m² / Björkbackavägen 5
Kv. 39 tomt 7 / 1600 m² / Hästhagagränd 1
Kv. 39 tomt 8 / 2340 m² / Hästhagagränd 3
Kv. 46 tomt 2 / 1100 m² / Björkbackavägen 13
Kv. 46 tomt 3 / 1130 m² / Hästhagagränd 2
Kv. 47 tomt 1 (radhus) / 2410 m² / Björkbackavägen 6
Kv. 47 tomt 2 (radhus) / 3570 m² / Björkbackavägen 8
Kv. 47 tomt 3 / 1260 m² / Björkbackavägen 10
Kv. 47 tomt 4 / 1430 m² / Björkbackavägen 12
Kv. 61 tomt 5 /   950 m² / Björkbackavägen 21
Kv. 62 tomt 1 / 1550 m² / Soldatgränd 2
Kv. 63 tomt 2 / 1410 m² / Björkbackavägen 26
Kv. 63 tomt 4 / 1765 m² / Björkbackavägen 28
Kv. 64 tomt 1 / 1610 m² / Soldatgränd 3
Kv. 64 tomt 2 / 1580 m² / Soldatgränd 5
Kv. 64 tomt 4 / 1600 m² / Soldatgränd 7
Kv. 65 tomt 2 / 1510 m² / Soldatgränd 10

Kvarter 66-67 kan inte ges ut innan vägar och kommunalteknik byggts ut.

Kv. 66 tomt 1 / 2060 m² / Björkbackavägen 32
Kv. 66 tomt 3 / 2070 m² / Björkbackavägen 34
Kv. 67 tomt 1 / 1350 m² / Björkbackavägen 41
Kv. 67 tomt 2 / 1660 m² / Björkbackavägen 39
Kv. 67 tomt 3 / 2470 m² / Björkbackavägen 37
Kv. 67 tomt 6 / 2370 m² / Björkbackavägen 35

Överesse detaljplan
Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
↑upp

esse1


↑upp 

Purmo Sisbacka

Kv. 3 tomt 1 / 1600 m² / Nybyggarvägen 11
Kv. 3 tomt 2 / 1600 m² / Nybyggarvägen 9
Kv. 5 tomt 1 / 1540 m² / Tallgränd 1
Kv. 7 tomt 1 / 4270 m² / Storbackavägen 8

Kvarteren 8, 17-18 kan inte ges ut innan vägar och kommunalteknik har byggts.

Kv.   8 tomt 1 / 2630 m² / Storbackavägen 10
Kv.   8 tomt 2 / 2570 m² / Storbackavägen 12
Kv. 17 tomt 1 / 2100 m² / Storbackavägen 9
Kv. 17 tomt 2 / 1945 m² / Storbackavägen 11
Kv. 17 tomt 3 / 2380 m² / Storbackavägen 13
Kv. 18 tomt 1 / 1765 m² / Storbackavägen 14
Kv. 18 tomt 2 / 2240 m² / Storbackavägen 16
Kv. 18 tomt 3 / 2160 m² / Storbackavägen 18

Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser
purmo1

↑upp


 

Forsby

Tomt 4 / 2330 m² / Nissvägen 33
forsby1

Kv. 4 tomt 2 / 2140 m² / Bergkullagränd 6
Kv. 4 tomt 3 / 1980 m² / Bergkullagränd 4
Kv. 4 tomt 4 / 2080 m² / Bergkullavägen 14
Kv. 5 tomt 1 / 1665 m² / Bergkullagränd 3
Kv. 5 tomt 2 / 2100 m² / Bergkullavägen 20
Kv. 5 tomt 3 / 1935 m² / Bergkullavägen 24
Kv. 6 tomt 1 / 2010 m² / Bergkullavägen 21
Kv. 6 tomt 2 / 2520 m² / Bergkullavägen 27
Kv. 7 tomt 1 / 2070 m² / Bergkullavägen 33
Kv. 7 tomt 2 / 2400 m² / Bergkullavägen 35
Kv. 8 tomt 1 / 2580 m² / Bergkullavägen 30
forsby2

Forsby Bergkulla detaljplan
Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser


Lepplax

Avlopp och kommunalteknik är INTE utbyggd till tomterna !

Kv. 101 tomt 1 / 2430 m² / Lövholmsvägen 32
Kv. 102 tomt 1 / 1875 m² / Lövholmsvägen 10
Kv. 102 tomt 2 / 2470 m² / Lövholmsvägen 14
Kv. 102 tomt 3 / 2515 m² / Lövholmsvägen 18
Kv. 102 tomt 4 / 2390 m² / Lövholmsvägen 22
Kv. 104 tomt 1 / 2165 m² / Finnevägen 89
Kv. 105 tomt 1 / 2455 m² / Finnevägen 83
Kv. 105 tomt 2 / 3010 m² / Finnevägen 79
Kv. 106 tomt 2 / 2075 m² / Finnevägen 88
Kv. 107 tomt 2 / 1870 m² / Finnevägen 82
Kv. 107 tomt 3 / 2440 m² / Finnevägen 76
Kv. 108 tomt 1 / 3930 m² / Finnevägen 71
Kv. 108 tomt 2 (radhus) / 5570 m² / Lövholmsvägen 3
Kv. 111 tomt 1 / 2390 m² / Finnevägen 51

Tomtarrenden     Tomtpriser
Detaljplanens beteckningar och bestämmelser

lepplax1


↑upp

Slätkulla (Esse)

Område med delgeneralplan

Kv. 4 tomt 1 / 2620 m² / Römossavägen 29
Kv. 4 tomt 2 / 2350 m² / Römossagränd 5
Kv. 4 tomt 4 / 2810 m² / Römossagränd 15
Kv. 6 tomt 2 / 2910 m² / Römossagränd 14
Kv. 8 tomt 1 / 3250 m² / Naturstigen 4
Kv. 8 tomt 2 / 3250 m² / Naturstigen 8
Kv. 9 tomt 1 / 2710 m² / Römossavägen 40
Kv. 9 tomt 2 / 2715 m² / Römossavägen 44
Kv. 9 tomt 3 / 2765 m² / Römossavägen 48

 slatkulla1

 


↑upp

Sundby

Tomt   1 / 3020 m² / Forsbackagränd 6
Tomt   5 / 3020 m² / Forsbackagränd 18
Tomt   6 / 1515 m² / Forsbackagränd 22
Tomt   7 / 5975 m² / Degernäsvägen 33
Tomt   8 / 3020 m² / Degernäsvägen 27
Tomt 10 / 2400 m² / Degernäsvägen 50
Tomt 11 / 2530 m² / Degernäsvägen 46
Tomt 12 / 2900 m² / Degernäsvägen 40

Tomtarrenden     Tomtpriser

Sundby1


↑upp

Lillby

Område med delgeneralplan

Tomt 1 / 2590 m² / Edebovägen 14
Tomt 2 / 2360 m² / Edebovägen 18
Tomt 4 / 1400 m² / Edebovägen 21
Tomt 6 / 2500 m² / Edebovägen 25
Tomt 7 / 3060 m² / Edebovägen 26

lillby1


Lappfors

Område med delgeneralplan

Tomt 1 / 2950 m² / (Johanssonsvägen)
Tomt 2 / 3300 m² / (Johanssonsvägen)
Tomt 3 / 2250 m² / Smedasvägen
Tomt 4 / 2520 m² / Åkärrvägen

Tomt 5 / ca2800 m² / Terjärvvägen 81
Tomt 6 / ca2800 m² / Emmovägen 12

 lappfors1

lappfors2

 ↑upp