Lokaler samt affärs- och industritomter

Pedersöre kommun har lediga verksamhetslokaler samt affärs- och industritomter för företag

Tag kontakt med:

Ekonomi- och utvecklingsdirektör Jan-Erik Backa, tel. 7850 113 eller 050-5056 113

Lediga tomter är utmärkta med en röd boll:

SANDSUND
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/sandsund3.pdf

LÖVÖ
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/lovo1.pdf

EDSEVÖ
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/edsevo3.pdf
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/edsevo4.pdf

KÅLLBY
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/kallby3.pdf

YTTERESSE
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/ytteresse2.pdf

ESSE
http://extranet.pedersore.fi/kartor/tomter/esse2.pdf