Kommunens lediga tomter

Se film!
Arbete pågår i Ytteresse Storklubb med byggande av Kärrstigen.

Klicka på ikonerna
Gröna ikoner = Bostadstomter   -   Grå ikoner = Industritomter

Lediga tomter är utmärkta med rött på kartorna som framträder.


Tomterna finns på detaljplaneområden och är i kommunens ägo, förutom i Lappfors, Lillby och Sundby där tomterna finns på s.k. dispositionsplaner.

 

Tomtansökningsblankett

 


esitekuvake

Kort presentation av Pedersöre kommuns service för byggare hittar du i vår broschyr:

Välkommen att bo i Pedersöre!

 


 

Närmare uppgifter:

Lillemor Björkvik, tel. 06-7850 326
lillemor.bjorkvik@pedersore.fi

 

Tomtkartor och utpålning av tomter:

Tage Back, tel. 06-7850 325 eller 050-5625711
tage.back@pedersore.fi