Anslutningar

 

Vatten

Pedersöre Vatten Ab

Har kommunen som majoritetsägare och handhar vattenförsörjningen för uppemot 70% av Pedersöres hushåll. Information på Pedersöre Vattens webbplats.

Esse Vatten Ab

Handhar vattenförsörjningen för ca 25% av Pedersöres hushåll. Kontakt: Tage Ray, tel. 050 0862 134 el. Yngve Wärn, tel. 050 5524 187

Därtill finns tre små vattenandelslag i Lillby:

Willbacka Nya Vattenandelslag
Slip-Storkamp Vattenandelslag
Lassfolk Vattenandelslag


Avlopp

Pedersöre Vatten Ab

Pedersöre Vatten handhar alla funktioner gällande kommunal avloppsvattenhantering. Information på Pedersöre Vattens webbplats.

På områden utanför Pedersöre Vattens verksamhetsområde måste fastighetsägare ordna egna avloppsreningssystem.


Fjärrvärme

Pedersöre Värme Ab

Pedersöre Värme levererar fjärrvärme i Bennäs, Edsevö, Lepplax, Lillby, Sandsund, Ytteresse och Överesse. Information på Pedersöre Värmes webbplats.


Fiber

I Pedersöre finns två företag som erbjuder fiberanslutning till din fastighet, dvs. Pedersöre öppna fibernät samt JNT. Mera information på företagens webbplatser:

Pedersöre öppna fibernät

JNT - Jakobstadsnejdens Telefon Ab


El

I Pedersöre finns fyra olika elbolag som distribuerar el.

Ungefärliga distributionsområden: 

Elbolag

Esse Elektro-Kraft Ab
Steinpottvägen 3
68820 Esse
tel. 020-7661 900

Nykarleby Kraftverk
Kvarnvägen 20
66900 Nykarleby
tel. (06) 7856 252 

Oy Herrfors Ab
Köpmansgatan 10
68600 JAKOBSTAD
tel. (06) 7815 300 
(Jakobstads Energiverk)

Kronoby Elverk
Kronobyvägen 18
68500 Kronoby
tel. (06) 8242 200