Tekniska nämnden 2013 - 31.5.2017

Tekniska nämnden sammanträder 15.3.2017 och därefter 18.4 och 16.5.

Protokoll 2017

Protokoll 2016

Ordinarie

Snellman, Stefan, ordförande
Backlund, Christian, vice ordförande
Backlund, Marlene
Berger, Helena
Edström, Carola
Källman, Carl-Johan
Nybacka, Sofia
Snellman, Matts
Sundkvist, John

Ersättare

Östman, Majvor
Cederström, Tiina
Forsblom, Terése
Ingerström, Andreas
Stenmark, Tore
Holmblad, Birgitte
Häggman, Sixten
Tolvers, Åsa
Ekman, Stephan