Reparationsunderstöd

I början av år 2017 trädde en ny lag om reparationsunderstöd i kraft, och i och med den övergick beviljandet av reparationsunderstöd från kommunerna till Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet ARA. I praktiken innebär det här att ansökningarna i fortsättningen ska lämnas in till ARA, som tar beslut om understöd och sköter utbetalningen av understöden. OBS! Utbetalningarna för de understöd som beviljas under åren 2015 och 2016 sköts fortfarande av Pedersöre kommun.

Enligt den nya lagen beviljas enbart understöd för reparation av äldres och handikappades bostäder, understöd för installation av hiss i efterhand samt tillgänglighetsunderstöd. Det tidigare energiunderstödet för småhus faller således helt bort.

I och med lagändringen ändras ansökningstiden i fråga om reparationsunderstöd så att den blir fortgående.

Ansökningarna om understöd ska lämnas in till ARA, som också ger ytterligare information samt anvisningar och blanketter för ansökan om understöd.

http://www.ara.fi/sv-FI/Finansiering/Understod/Reparationsunderstod/Reparationsunderstod_for_aldringar_och_handikappade

Kontaktinformation

www.ara.fi/sv-fi
korjausavustus.ara@ara.fi
tel. 029 525 0818

Finasierings- och utvecklingscentralen för boende (ARA)
PB 30
15141 LAHTIS

 

 

 


Tilläggsuppgifter:

Max Sågfors, bitr. byggnadsinspektör, tel. 7850 151 eller 050-5625703 max.sågfors@pedersore.fi