Byggnadstillsynsbyrån

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

 

T.f. byggnadsinspektör

Max Sågfors, tel. 06-7850 151, 050-5625 703

max.sagfors@pedersore.fi

 

T.f. biträdande byggnadsinspektör

Johnny Nylund, tel. 06-7850 150, 050-5315 711

johnny.nylund@pedersore.fi

 

Kanslist

Christel Ehnvall, tel. 06-7850 154

christel.ehnvall@pedersore.fi