Bostadslån för unga

800px Husbilder 013Pedersöre kommun beviljar bostadslån för byggande eller köp/renovering av egnahemshus samt för köp av aktielägenhet inom Pedersöre kommun.

  • Lånet beviljas för första bostaden, åldersgräns 35 år.
  • Lånets maximibelopp utgör 30.000 €. Lånetiden är högst 15 år.
  • Räntan är bunden till grundräntan. För tiden 1.1-30.6.2017 är räntan 0 %.
  • Bostadslån kan sökas utan särskild ansökningstid och beviljas 3 ggr per år.

Ansökningsblankett


Närmare information får du av:

Viola Korkea-aho, byråsekreterare bostads- och fastighetssektionen,

tel. 06-7850 153 viola.korkea-aho@pedersore.fi