Bygglov

 esitekuvakeKort presentation av Pedersöre kommuns service för byggare hittar du i vår broschyr:

Välkommen att bo i Pedersöre!

Allmän info för byggare finns i broschyren
Byggarens guide  eller på webbsidan rakentajanopas.fi (finska)


 BILAGOR TILL ANSÖKAN OM BYGGLOV

 1. Ansökningsblankett - 2 st
 2. Ritningar (försedda med ryggar) - 3 serier
 3. Situationsplaner - 3 st
 4. Äganderättshandlingar till tomten - 1 st
  (kopia av köpebrev, lagfartsbevis, gåvobrev, arrendekontrakt eller preliminärt köpebrev)
 5. Omgivningskarta - 1 st
  (kan fås från inspektionskansliet)
 6. Blanketter för arbetsledare:
  a. ansvarig arbetsledare, byggnadstekniska arbeten - 1 st
  b. arbetsledare, ventilationstekninska arbeten - 1 st
  c. arbetsledare för fastighetens vatten och avlopp - 1 st
 7. Bevis över delgivning till rågrannar i de fall då sökanden och inte kommunen ombesörjer detta.
 8. Bedömning av projekterarnas behörighet (för egnahemshus och större byggnader) - 1 st
 9. RH1 - blankett - 1 st
  RH2 - blankett vid byggnader med flera bostäder eller om ändringar görs i bostaden - 1 st
 10. Energiutredning inklusive energicertifikat - 1 st
 11. Ansökan om anslutning till Vattentjänstverk - 1 st

Vid byggande utanför detaljplanerat område och ifall WC installeras i byggnaden

 1. Ansökningsblanketter till miljövårdsbyrån - 2 st
 2. Situationsplaner - 2 st
  På situationsplanerna enligt punkt 3 ska avloppsbrunnarnas samt
  infiltrerings/markbäddens placering framgå
 3. Skärningsritning (längdskärning) av avloppsbrunnar och markbädd - 2 st
  Tomten ska avvägas och plushöjder anges i skärningen så att det
  framgår att systemet fungerar

Ifall något annat system än markbädd planeras ska uppgifter om detta inlämnas.
Även här ska tomten avvägas och plushöjder anges även i skärningsritningarna.

Meddela det lokala vattenverket och elverket i god tid före eventuell ny anslutning.