Byggnadstillsynsbyrån

Vill du komma på personligt besök? Ta kontakt med personalen på förhand och boka tid!

Byggnadsinspektör

Carina Ahlvik-Fors, tel. 06-7850 150, 050-5315 711, carina.ahlvik-fors@pedersore.fi

Biträdande byggnadsinspektör

Johnny Nylund, tel. 06-7850 151, 050-5625 703, johnny.nylund@pedersore.fi

Kanslister

Christel Ehnvall, tel. 06-7850 154, christel.ehnvall@pedersore.fi

Carina Ström, tel. 06–7850 327, carina.strom@pedersore.fi (20 procent).