Stipendier för studerande

Kommunen betalar ett stipendium på 125 € per termin till studerande som studerar på heltid vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.Stipendiet beviljas studerande som är mantalsskrivna i Pedersöre. Stipendiet beviljas från 1.1.2017 för 10 terminer och stödet betalas terminsvis.

Du kan ansöka om stipendium på en blankett som kan skrivas ut från nätet. Pappersblankett kan hämtas från kommungården i Bennäs. Till ansökningen bifogas ett bestyrkt intyg över studierätt vid universitet, högskola eller yrkeshögskola.

Ansökan för höstterminen ska vara inlämnad senast 20.12.2019 kl. 16.00 och för vårterminen senast 1.6.2020 kl. 16.00.

Tilläggsuppgifter: kommunens kassa, tfn (06) 7850 117.