Ung & föreningsaktiv

Ungdomsföreningarna i Pedersöre ordnar evenemang och aktiviteter för ungdomarna runt om i byarna. Kommunen understöder årligen ungdomsföreningarnas verksamhet, men det är ungdomarna själva som bedriver och ansvarar för föreningen. Information kring olika kommunala bidrag som berör föreningar finner du här.

Mer verksamhet till ungdomslokalerna?

Ungdomsbyrån samarbetar gärna med ungdomsföreningarna. Ungdomsledaren står till förfogande när det gäller praktiskt samarbete mellan kommunen och uf. Tag gärna kontakt med ungdomsledaren så kan vi tillsammans planera aktiviteter och evenemang i ungdomslokalerna.

Ungdomsbyrån erbjuder följande utrustning för utlåning:

- Material för "Lek och spring", såsom tält, tunnlar, balansbräden etc.

- Ljusprojektor

- Discoboll