Måndag kring 12

Måndag kring 12.00 är rastaktiviteter som pågår hela läsåret vid Sursik skola. Ungdomsledaren Ann-Sofie Rasmus är på plats i elevkårsutrymmet under lunchrasten kl. 11.30 - 12.20 varje måndag. Kom och delta i rastaktiviteterna som ordnas eller så kommer du bara för att hänga en stund! Alla elever i årskurs 7 - 9  är välkomna och det är drop in som gäller.