Måndag kring 12

Måndag kring kl.12 är elevkårsutrymmet öppet hela läsåret vid Sursik skola.  T.f ungdomsledaren Ann-Margret Hjulfors är på plats i elevkårsutrymmet under lunchrasten kl. 11.45 - 12.25 varje måndag.
Alla elever i årskurs 7 - 9  är välkomna och det är drop in som gäller.