Nyttiga länkar

 Decibel.fi är en webbportal österbottniska ungdomar. Decibel ger information, rådgivning och möjlighet att påverka för ungdomar. I portalen kan man ställa frågor och vara med i diskussioner kring olika ämnen. Pedersöre kommun är med och understöder verksamheten.

After Eight är ett musikcafé i Jakobstad som bedriver café, hostel Lilja, ungdomsverkstäder och kulturmontörsutbildning.

Uppsökande ungdomsarbete är stationerade vid After Eight och har Jakobstad, Larsmo, Nykaleby, Kronoby och Pedersöre som sitt arbetsfält. Uppsökande ungdomsarbetare hjälper ungdomar som gått ut grundskolan och saknar studie- eller arbetsplats.

Ungas ideér är en riksomfattande tjänst där unga kan komma med frågor och förslag kring ämnen som berör dem. För att skriva in en ny idé måste man logga in, men man kan bläddra och kommentera utan inloggning.

Radio x3m är en finlandssvensk radiokanal med högklassig underhållning som strävar till att sprida kunskap och skapa evenemang kring ämnen som berör ungdomar och unga vuxna.

Valtikka riktar sig till ungdomar som är intresserade av samhället och vill påverkade det. Sidorna innehåller information,verksamhet, tips och åsikter.

Alli är en nationell service- och intresseorganisation för ungdomsarbete. Sidorna är i huvudsak på finska.

SÖU Svenska Österbottens Ungdomsförbund är ungdomsrörelsens intressebevakare och de österbottniska ungdomsföreningarnas centralorgan.

Pedersöre ungdom ungdomsbyråns egen sida på Facebook.