fiskeFiske i Pedersöre

I Pedersöre hittar sportfiskaren lättillgängliga och trivsamma fiskeställen. Lämpligt för en fiskefärd en helt vanlig vardagskväll eller en hel dag under ett veckoslut.
Nappar gör det året om! Här finns möjligheter till mete, pimpelfiske, spinnfiske och flugfiske.

Pedersöres nya fiskebroschyr samt 7 broars sportfiskekarta hittar du här. Fiskeplatser finns längs med hela Esse å och i sjöarna Mosavatten och Stipiksjön i Purmo. Bilväg går intill alla ställen.

 

Esse å

I den vackra ån har genomförts en fiskeriekonomisk restaurering och vattnet delas av två fiskelag.

Över- och Ytteresse delägarlag sköter om vattnet från Långfors kraftverk till Oxhålsforsarna vid Finnholm. På denna sträcka finns flera fina forsar, bl.a. Fors-Gers, Maansfors och Pössfors. Alla utmärkta för både spinn- och flugfiske. Öring och harr planteras varje år och naturligt finns det abborre, gädda och mörtfiskar i ån.
Över- och Nederlappfors fiskelags vatten tar vid över om Oxhålsforsarna och slutar vid kommungränsen till Evijärvi. En omväxlande sträcka med många forsar. Här har man under många år planterat ut
öring och i någon mån även harr.

Tyvärr finns ingen utsättningsplats för båtar, vid Hjulfors finns en roddbåt att hyra för 5 euro per dygn. I Hjulfors är fiske begränsat och tillåtet mellan kl. 20.00 på lördag och kl. 24 på onsdag.

Mosavattnet

Mosavatten är en ödemarkssjö med inplanterad regnbåge. Sjön är ett åretruntställe för sportfiskare och området sköts om av Purmo Fiskelag. Här kan man meta, fiska med spinn och fluga samt pilkfiska på vintern. Runt sjön har man byggt bryggor och spångar.

Stipiksjön

En ödemarkssjö enbart för flugfiske. Sjön ligger på gångavstånd, ca 600 m, från vägen, och är ett paradis för ödemarksmänniskan som vill ägna sig åt flugfiske. Stipiksjön hör till Purmo Fiskelags vatten.

Följande regler enligt fiskelagen gäller hela året:

-alla 18 år fyllda skall ha finska statens fiskekort (kan inlösas på posten)
-öringen är fredad under lektiden 10.9 - 16.11
-maskmete är förbjudet i forsar
-minimimått för harr är 30 cm
-minimimått för bäcköring är 35 cm.

För ytterligare information:

Över- och Ytteresse delägarlag: Sten Pettersson, tfn +358 (0)6 7662 486, +358 (0)40 7042 866
Över- och Nederlappfors fiskelag: Jens-Ole Hedman, tfn +358 (0)6 7665 164, 0358 (0)50 5983 131
Purmo fiskelag: Peter Antus, tfn +358 (0)6 7272 181, +358 (0)50 3748 214

Fiskeguide Mattias Kanckos

Esse Å:s sportfiskare