Kommande utställningar

 

 

2018

Februari
Jan-Erik Widjeskog

Mars
Håkan EG Ahlnäs

April
MI:s konstkurser

Maj
Artis-föreningens årsutställning

Juni
Ulrica Wiik, Gun-Marie Wiis och Heidi Knuts

Juli
Maria Forsblom
Bildkonst; Digitala tryck, Fotokonst, samt tredimensionella textilkonst

Augusti
Majlen Nylund
Målningar

September
Anne Bonner,
Målningar, skulpturer

Oktober
Margareta Sarvela och Viola Björkgård
Foton

November

FotoArtis