Kommande utställningar

 

2018

 

Juli
Maria Forsblom
Bildkonst; Digitala tryck, Fotokonst, samt tredimensionella textilkonst

Augusti
Majlen Nylund
Målningar

September
Anne Bonner,
Målningar, skulpturer

Oktober
Margareta Sarvela och Viola Björkgård
Foton

November

FotoArtis

December
Tore Appel
Foton

2019

Januari
Johanna Emet
Målningar

Mars
Katta Svenfelt
Teckningar

April
MI:s konstkurser