Utterledens vandringsmaraton

Kulturavdelningen startade 2014 Utterledens vandringsmaraton. Loppet ordnades som en tidlös vandring mellan Överpurmo och Lappfors, längs Utterleden ca 53 km, för att väcka intresse för den nya vandringsleden.

Den som ville fick övernatta halvvägs och arrangören transporterade utrustningen för övernattare till Sexsjön där övernattning skedde. Vid Sexsjön bjöds på varm mat åt alla deltagare. Köttsoppa kokad över öppen eld och plättar med grädde och sylt gladde deltagarna. Det var inte bara vandrare som deltog. Ett stort gäng löpare uppskattade möjligheten att löpa långlopp i skogen i hemknutarna och . i skog valde också att löpa sträckan. Evenemanget var ett fint sätt att presentera vår nya vandringsled och intresset för deltagande hölls högt.

2018 övertog IK Falken allt ansvar för arrangemanget och i samarbete med en rad föreningar har Utterledens vandringsmaraton fått en fortsättning i Uttertrail. Evenemanget ordnas sista helgen i juni. Mera information hittas på IK Falkens websidor.

Övernattare vid Sexsjön. Foto: Johanna Överfors

Uttertrail ordnas av IK Falken i samarbete med  Lostugeföreningen, Folkhälsan (Purmo), Över-Nederlappfors byaråd och Kiisk byahemsförening