skaldernas stigdetalj

Skaldernas stig - ett utflyktsmål för stora och små

Naturstigen Skaldernas stig finns i Kiisk, Lappfors. Kulturlivet vid Kiisk har gamla anor. Byn är liten men människorna värnar om byn, sin historia och sitt kulturarv. Utterleden, som går mellan Lappfors och Överpurmo, går förbi Kiisk byahem. I anslutning till byahemmet och Utterleden finns Skaledernas stig, en naturstig som är ca 5 km lång med startpunkt från byahemmet. Längs naturstigen finns tavlor med författarparet, Hjalrmar Krokfors och Viola Renvalls dikter och information om floran och faunan man ser runt omkring sig. Stigen från byahemmet ner till Bockabron är lättframkomlig (också för barnvagnar) medan övriga delar av naturstigen kräver stabila skor. Vid Bockabron finns ett trevligt vindskydd där man kan göra upp eld och på Bockabron finns bänkar och bord utplacerade. Fisken nappar också för den som vill meta från bron.

Författarparet Hjalmar Krokfors och Viola Renvall bodde under några år vid Kiisk där Hjalmar var folkskollärare. Bland annat kallades stigen ned till Esse å och Bockabron för ”Kärleksstigen” av författarparet. Inne i byahemmet får besökare möjlighet att bekanta sig med författarparet Hjalmar Krokfors och Viola Renvall konkret genom en permanent utställning där deras liv vid Kiisk presenteras genom olika föremål, fotografier och böcker som deponerats främst av författarparets barn. Byahemmet är öppet endast enligt överenskommelse men naturstigen är tillgänglig för alla intresserade.

Utställningen och Skaldernas stig invigdes på diktens dag 6.7.2012 vid Kiisk.

Karta över Skaldernas stig