Musik

Pedersöre har ett rikt musikliv. Pedersöre blåsorkester och Pedersöre spelmanslag bedriver en aktiv verksamhet. Här finns flera sångkörer med olika repertoarer som verkar både i församlingarnas, föreningars och MI:s regi. Föreningarnas kontaktuppgifter hittar du i föreningsregistret. Du kan även kontakta MI för närmare uppgifter övningstider.

I Lövis finns utrymmen för band och individuell undervisning i olika instrument. Musikundervisningen i Lövis sker i MI:s regi. Musikerfarsorna, MuFa rf, är en aktiv musikförening som har sina verksamhetsutrymmen i samma utrymme. I Lövis finns möjlighet att ordna mindre konserter och tillställningar.

 

Vill du uppträda, ordna evenemang i Pedersöre?

Anderssénsalen i Sursik skola är kommunens egen scen. Info om bokning och priser

Grubbo skatepark vid Sursik skolområde har en utomhusscen som kan reserveras för mindre tillställningar. För förfrågningar och bokningar av Lövis och Grubbo: kontakta Kulturbyrån 7850284

Aktiva föreningar erbjuder även möjligheter att hyra in sig i föreningshus. Lepplax, Kållby, Esse och Purmo erbjuder möjligheten till scen och sal för större grupper, året om. I kommunen finns ett stort antal danspaviljoner i ungdomsföreningarnas regi. I Forsby, Lappfors, Lillby (Klacken) och Ytteresse har danspaviljoner med danser och aktiviteter. Info och kontaktuppgifter hittar du i vårt föreningsregister.