Kulturverksamhet

Pedersöre har ett rikt kulturliv med många aktiva föreningar. Information om aktuella evenemang hittar du i evenemangskalendern. Vårt föreningsregister innehåller aktuella kontaktuppgifter och även länkar till föreningarnas websidor.

Kulturbyrån stöder aktivt barn och ungas möjligheter till olika kulturupplevelser. Mycket av Kulturbyråns utbud är en integrerad del av skolans och daghemmens verksamhet. Teater och musikframträdanden i dagis och skola är viktigt! Kulturupplevelser på fritiden ges i form av workshops, kursverksamhet i samarbete med UNG@MI och teater- och musikföreställningar.

Musik  Barnkultur  Teater   Kultur- & teaterresor