Kulturnämndens konstinköpsgrupp

Gun Anderssén-Wilhelms (ordf)
Kim Virkama (kulturnämndes representant)
Nicken Nyqvist
Pia Öst
Ulrika Stenmark (sekreterare och ansvarig tjänsteman)