DuVi 140123 0053 HEMBYGD  

 

De lokalhistoriska arkiven i Pedersöre

Insamling av lokalhistoriskt material blev aktuellt i Svensk-Finland under 1900-talets senare årtionden. De hembygdsföreningar och hembygdsmuseer som grundades under olika tider av samma århundrade sysslade primärt med insamling av föremål; gamla handlingar och fotografier hade oftast en lägre prioritet.

De första lokalhistoriska arkiven i Pedersöre tillkom under senare hälften av 1970-talet. Som en följd av uppkomsten av forskargrupper i de olika byarna i kommunen tillkom flera byaarkiv. Denna utveckling har lett till att den lokalhistoriska verksamheten i Pedersöre avviker från normen med ett lokalhistoriskt arkiv i kommunen. Här är verksamheten ordnad enligt en decentraliserad princip utgående från den omständigheten att kommunen består av tre kommundelar med 16 byar. Lokalhistorisk forskning och insamlingsverksamhet pågår i så gott som varje av Pedersöre kommuns 16 byar.

Kontakt till samarbetsgruppen sker via ordf. T. Olin, Storbackavägen 3, 68930 Purmo, e-post tommy.olin@multi.fi , tel 0500-272232

De lokalhistoriska arkiven i Pedersöre finns presenterade på Pedersöre kommuns hemsida, under biblioteksväsendet, vilket sköter om underhållet av arkivhemsidan. Presentationen ger en bild av befintliga arkiv i Pedersöre, kontaktuppgifterna till dessa samt till den del arkivmaterialet hunnit uppordnas, vilka arkivbildare som ingår.

Arkiven

 

 

 

 

 

Bennäs byarkiv

Esse och Purmo krigsveteraners arkiv

Kållby  byarkiv

Pedersörenejdens hembyggdssällskap

Östensö byarkiv

Edsevö byarkiv

Forsby byarkiv

Föreningsarkivet i Pedersöre
kommungård

Lepplax lokalhistoriska arkiv

Purmo lokalhistoriska arkiv
- Nederpurmo sektion
Esse lokalhistoriska arkiv

Katternö byarkiv

Lövö byarkiv

Purmo lokalhistoriska arkiv
- Överpurmo sektion