hantlar stor duvi

 

 

 

 

 

 

Idrottsbyrån i Pedersöre

Idrottsbyrån finns till för att betjäna kommuninvånarnas idrottsliga önskemål. Idrottsbyrån utvecklar och stöder idrottsverksamheten.
Till våra verksamhetsområden hör: Idrotts och friluftsanläggningar, förvaltning, kompletterande verksamhet och samarbete med föreningar.

Idrottsföreningar
Motionslådor
Idrottsbiblioteket