Idrottsbyråns personal

Idrottssekreterare
Leif Harjulin
tel. (06) 785 0281

Fastighetsvärd
Andreas Forsman
tel. 044-085 0966

Gårdskarlar och fastighetsskötare:

Planskötare, Centralidrottsplanen
Keijo Mäkitalo
tel. 044-567 4850

Vaktmästare, Pedersöre skidcentrum i Lappfors
Lolan Häll
tel. 766 5168, 040-096 0579