Bidrag 2017

Kommunens bidrag utannonseras i ÖT 29.1.2017 och PS 1.2.2017. 

Inom kommunen verksamma föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag från:

1. Kulturnämnden

Ungdomsarbete (verksamhetsbidrag, renoveringsbidrag och driftsbidrag för ungdomsföreningar, ledaravlöning för barn- och ungdomsverksamhet)
För frågor kontakta Ungdomsbyrån / mari-louise.backlund@pedersore.fi eller 7850283

Kulturarbete (verksamhetsbidrag för kulturföreningar, projektbidrag för kulturföreningar och arbetsgrupper, projektbidrag för enskilda konstutövare).
För frågor kontakta Kulturbyrån / ulrika.stenmark@pedersore.fi eller 7850284

2. Idrottsnämnden

Allmänt verksamhetsbidrag för registrerade idrottsföreningar i Pedersöre. Ansökninsblankett, obligatorisk bilaga och instruktion
För frågor kontakta Idrottsbyrån / leif.harjulin@pedersore.fi eller 7850281

3. Kommunstyrelsen

Verksamhetsbidrag för föreningar som inte får bidrag från någon av kommunens nämnder.

Driftsbidrag till sammanslutningar som upprätthåller föreningslokaler, kyrkor och bönehus i kommunen.

För frågor kontakta kommunkansli / gundel.lof@pedersore.fi eller 7850102

Ansökan om bidrag ska inlämnas till kommunen senast den 28 februari 2017 kl. 16.00. Ansökan med bilagor riktas till respektive förvaltningsenhet under adress: Pedersöre kommun, PB 1, 68911 BENNÄS.

Information om bilagor och kriterier finns på respektive ansökningsblankett. Ytterligare information och blanketter i pappersformat fås från respektive förvaltningsenhet.

I samband med årets ansökan ska de organisationer som fick bidrag under år 2016 inlämna ekonomisk redovisning.