Inför sommaren

Anmäl föreningarnas evenemang i god tid. I början av maj sammanställer Kulturbyrån sommarens evenemang. Materialet används bl.a. vid regionens turistinformation vid Polaris och i gemensam marknadsföring av sommarens evenemang (ex. Pedersöresommar 2016).

Följande information bör minst finnas med:

-evenemangets officiella namn
-datum (och tidpunkt om det är fastslaget)
-plats
-ev. inträde bör framkomma 

Informationen publiceras också på kommunens händelsekalender. Vill föreningen inkludera ev. bilder, logon eller en allmän beskrivning av evenemanget så bör materialet sändas in i god tid. Deadline för tryckt material är ofta sista april. Material som publiceras i evenemangskalendern publiceras i den takt kulturbyrån tar emot materialet.