Avustukset yhdistyksille

Kunnan myöntämistä yhdistysavustuksista on ilmoitettu Pietarsaaren Sanomissa  ja Österbottens Tidningissä. Hakemukset vuonna 2019 on toimitettava niin että ne ovat perillä viimeistään 28.2.2019 klo 16.00.

Kunnassa toimivat yhdistykset ja järjestöt voivat hakea avustusta seuraavilta hallintokunnilta:

1. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta

Nuorisotyö (nuorisoyhdistysten toiminta-avustukset, korjausavustukset ja käyttöavustukset; ohjaajan palkkaaminen lapsi- ja nuorisotoiminnalle). Lisätiedot nuorisotoimisto/ Mari-Louise Backlund, puh. (06) 785 0283.

Kulttuurityö (kulttuuriyhdistysten toiminta-avustukset, kulttuuriyhdistysten ja työryhmien hankeavustukset, yksityisten taiteen harjoittajien hankeavustukset). Lisätiedot kulttuuritoimisto/ Ulrika Stenmark, puh. (06) 785 0284.

Yleinen toiminta-avustus Pedersöressä toimiville rekisteröidyille urheiluseuroille. Hakulomake, pakollinen liite ja ohjeet. Lisätiedot liikuntatoimisto / Leif Harjulin, puh. (06) 785 0281.

2. Kunnanhallitus

Toiminta-avustus sellaisille yhdistyksille, jotka eivät saa avustusta kunnan lautakunnilta.

Käyttöavustus yhteisöille, jotka ylläpitävät kunnassa yhdistyshuoneistoja, kyläkirkkoja ja rukoushuoneita. Lisätiedot kunnantoimisto/ Carina Wärn, puh. (06) 785 0103.

Avustushakemukset on toimitettava kunnalle viimeistään 28. helmikuuta 2019 klo 16.00 mennessä. Hakemus liitteineen osoitetaan kulloisellekin hallintokunnalle osoitteella Pedersören kunta, PL 1, 68911 PÄNNÄINEN.

Tietoja hakemuksen liitteistä löytyy hakemuslomakkeelta. Lomakkeita ja lisätietoja saa kulloiseltakin hallintokunnalta tai kunnan verkkosivustolta. Lisätietoja liitteistä ja myöntämisperiaatteista löytyy hakemuslomakkeilta tai kulloisenkin hallintokunnan yhteyshenkilöltä

Avustusta vuonna 2018 saaneiden järjestöjen tulee hakemuksen yhteydessä jättää selvitys varojen käytöstä.