tjalblom

Toiminta-ajatus

  • Ympäristön saastumisen ehkäiseminen
  • Terveellisen ja viihtyisän sekä kestävän ja monipuolisen ympäristön säilyttäminen
  • Kansalaisten vaikutusmahdollisuuksien parantaminen ympäristöä koskevien päätösten osalta
  • Luonnonvarojen kestävän käytön edistäminen

 

Henkilöstö

Ympäristönsuojelusihteeri

Sonja Sundqvist-Pellinen, puh. (06) 785 0163

 

Kanslia

Kerstin Löfholm / Ellinor Haglund, puh. (06) 785 0327