Kantatien 68 parantaminen välillä Edsevö - Pietarsaari


Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne- ja infrastruktuurivastuualue teettää tiesuunnitelmaa kantatielle 68 välille Edsevö – Pietarsaari. Suunnitelmaan sisältyvät Edsevön eritasoliittymän parantaminen, Kuusisaaren eritasoliittymän rakentaminen, kapeiden vesistösiltojen ja Fiskarsin (kt68/mt749) risteyssillan kunnostaminen sekä vilkkaiden tasoliittymien parantaminen ja vähäliikenteisten liittymien määrän vähentäminen.

Lisätietoja tiesuunnitelmasta antavat:

Projektipäällikkö Mikko Uljas, Ramboll Finland Oy, 0400 665 719
Projektipäällikkö Veijo Rajamäki, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, 040 5307 539
Kaupungininsinööri Harri Kotimäki, Pietarsaaren kaupunki, 044 7851 750
Tekninen johtaja Yvonne Liljedahl-Lund, Pedersören kunta, 050 5545 725


Uusimmat luonnokset (12.10.2017) esitetään alla olevissa liitteissä.


Kohde 2 Suunnitelmakartta ISO LUONNOS

Kohde 4 Suunnitelmakartta LUONNOS

Kohde 5 Suunnitelmakartta LUONNOS

Kohde 7 3T 1 Suunnitelmakartta

Kohteet 3 1 ja 3 2 Suunnitelmakartta LUONNOS

Kohde 2 Pituusleikkaus K202

Kohde 2 Pituusleikkaus E1R4

Kohde 7 5T 1 M7 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 2 E7R1 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 3 E7R2 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 4 E7R3 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 5 E7R4 Pituusleikkaus

Kohde 7 5T 6 K701 K701J Pituusleikkaukset

Kohde 7 5T 7 Y701 Y702 Pituusleikkaukset

Kohde 7 5T 8 M7J Pituusleikkaus