DuVi 131204 0019 VAGAR

Pedersören tiet

voidaan jakaa seuraaviin kategorioihin:

Liikenneviraston hallinnoimat tiet
Valtatiet                     -  Eurooppa-tie 8
Kantatiet                    - tie 68
Seututiet                    - tiet 741, 747 ja749
Yhdystiet                   - liikenneviraston kartta
Kevytliikenneväylät   - vilkkaimmin liikennöityjen teiden varsilla

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus

Tienkäyttäjän linja, puh. 0200 2100 (pvm/mpm)
Ilmoitukset tiestön kunnosta ja liikenteen ongelmista, 24 h

Liikenteen asiakaspalvelu, puh. 0295 020 600 ma-pe klo 9-16Yksityistiet               - tiekuntien hallinnoimat tiet, kunta hoitaa kunnossapidon 
Kaavatiet                 - kunta hallinnoi ja hoitaa 
Metsäautotiet          - metsänomistajat hallinnoivat ja hoitavat
Rasitetiet                - kulkuoikeus toisen omistaman alueen kautta
Yksityiset tiet          - ei yleiseen käyttöön