Sandsundin asemakaavan muutos - korttelit 29 ja 30 (luonnos)

Kartta (luonnos) >>

Selostus >>

Liite 1: Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) >>