Lövön osayleiskaavan muuttaminen, Fransén 599-409-3-33 ja Haavistonmäki 599-409-2-41 (luonnos)

Kartta >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) >>
(pyydä suomenkielistä asiakirjaa kaavoittajalta)