Sandsundin asemakaavan muutos, korttelit 28 ja 43 (ehdotus)

 

Kartta >>

Selostus >>

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma >>

Palaute luonnosvaiheessa ja vastineet >>

Rakennusinventointi >> (pyydä suomenkielistä asiakirjaa kaavoittajalta)