Yrkesakademin erbjuds halverad hyra

Pedersöre kommun erbjuder Yrkesakademin i Österbotten (YA) ett nytt hyreskontrakt för de utrymmen som närvårdarutbildningen hyr på Sursikbacken i Bennäs.

Syftet med de nya hyresvillkoren är att förhindra att YA:s närvårdarutbildning flyttar från Bennäs av ekonomiska skäl.

Erbjudandet som kommunstyrelsen godkände i måndags innebär att utrymmet som YA hyr skulle minska med 284 kvadratmeter. Kommunen är dessutom redo att halvera hyran för de resterande 961 kvadratmetrarna. Hyresavtalet skulle gälla i fem år.

På det sättet skulle YA kunna spara 100 000 euro i externa hyreskostnader.

Svenska Österbottens utbildning och kultur, som upprätthåller YA, överväger att koncentrera sina utbildningar till Campus Allegro i Jakobstad. Ärendet remitterades på samkommunstyrelsens senaste möte den 4 oktober.