YA stannar på Sursikbacken

Pedersöre kommuns erbjudande om ett nytt hyresavtal med halverad hyra föll i god jord. Yrkesakademin i Österbotten behåller sin närvårdarutbildning på Sursikbacken i Bennäs.

Svenska Österbotten för utbildning och kultur, som upprätthåller YA, har övervägt att koncentrera sina utbildningar till Campus Allegro i Jakobstad. Ett syfte med koncentrationen var att spara 100 000 euro i externa hyreskostnader.

Pedersöre kommun reagerade på Söfuks planer och erbjöd närvårdarutbildningen ett nytt hyreskontrakt med nya villkor. I det nya kontraktsförslaget minskar antalet hyrda kvadratmeter med 284 kvadratmeter. Kommunen halverar dessutom YA:s hyra för de resterande 961 kvadratmetrarna.

På det sättet kan YA spara 100 000 euro i externa hyreskostnader utan att flytta från Sursikbacken.

Samkommunstyrelsen för Svenska Österbottens utbildning och kultur valde mellan tre olika placeringslösningar på sitt möte på torsdagen. Det alternativ som valdes innebär att Söfuk accepterar det nya hyresavtalet från Pedersöre kommun.

Totalkostnaden för hyra, inklusive el, vatten och städning, blir från och med 1.1.2019 73 113 euro per år. Hyresavtalet gäller till 31.12.2023.