Kommundirektören föreslår halverad hyra för YA

YAPEDERSORE3057

Yrkesakademin i Österbotten utbildar närvårdare på Sursikbacken i Bennäs.

Kommundirektören Stefan Svenfors föreslår att Pedersöre kommun halverar hyran för de lokaler som Yrkesakademin i Österbotten hyr på Sursikbacken i fem år. Erbjudandet urholkar argumenten för att koncentrera YA:s verksamhet till Jakobstad av ekonomiska skäl. Kommunstyrelsen i Pedersöre tar ställning till Svenfors förslag på måndag.

Hyressänkningen är en reaktion på planerna att flytta YA:s närvårdarutbildning från Sursikbacken i Bennäs till Campus Allegro i Jakobstad.

Flytten har aktualiserats på grund av att Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur, som upprätthåller YA, strävar efter att spara 100 000 euro i externa hyreskostnader. Det nuvarande hyresavtalet med Pedersöre kommun går ut i december 2019 och där ser Söfuk en chans att dra ner utgifterna.

Kommunen försöker gå YA till mötes i hopp om att avstyra flytten. I det förslag som kommundirektören lägger fram i kommunstyrelsen krymper ytan som YA hyr med 294 kvadratmeter. Hyran för de resterande 961 kvadratmetrarna skulle halveras. Den ekonomiska effekten av mindre yta och lägre hyra är 100 000 euro.

– På det här sättet skulle YA klara sparkravet på 100 000 euro. Om det handlar om ekonomi borde YA och Söfuk ha löst problemet för fem år framåt, säger kommundirektören Stefan Svenfors.

Erbjudandet förutsätter att kommunstyrelsen godkänner Svenfors förslag.

Söfuks styrelse remitterade uppsägningen av hyresavtalet på sitt möte i början på oktober.

Efter det har Pedersöre kommuns tjänstemän och företrädare för Söfuk diskuterat hur Pedersöre gymnasium och YA kunde öka samarbetet för att stärka alla aktörer och utnyttja sina resurser bättre. Ett bra samarbete med närvårdarutbildningen har stor betydelse kommunens profilering av Pedersöre gymnasium som en utbildning med ett brett och attraktivt utbud på det andra stadiet.

Tjänstemännen har också diskuterat ett djupare samarbete med övrig verksamhet på Sursikområdet för att kunna hitta större synergier mellan utbildningarna.