Vi söker en planläggare

Pedersöre kommun lediganslår tjänsten som

PLANLÄGGARE

Planläggaren främsta uppgift är att ansvara för kommunens planläggningsärenden och att bereda ärenden och fungera som sekreterare i planläggningssektionen. Planläggaren handhar även markförhandlingar tillsammans med kommundirektören.

Tjänsteinnehavaren förväntas inneha god social kompetens och god förmåga att i tal och skrift använda svenska samt god förmåga att tala och nöjaktig förmåga att skriva finska språket.

Behörighetskrav är lämplig examen och erfarenhet av samhällsplanering. Lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Tjänsten besätts tf. för tiden 1.1.2015–30.6.2015, med möjlighet till förlängning. Tjänsten tillträds 1.1.2015 eller enligt överenskommelse. Innan tjänsten tillträds ska godtagbart läkarintyg inlämnas.

Närmare upplysningar om tjänsten ger kommundirektör Stefan Svenfors tel. 050-512 0420 eller planläggare Yvonne Liljedahl-Lund tel. 050-554 5725.

Ansökan med CV och språkintyg inlämnas senast 5.12.2014 kl. 15.00 till Pedersöre kommun, kommunstyrelsen, PB 1, 68911 Bennäs. Märk kuvertet ”Planläggare”.

Kommunstyrelsen