Vi söker en planläggare

Pedersöre kommun lediganslår på nytt tjänsten som

PLANLÄGGARE

Planläggarens främsta uppgift är att ansvara för kommunens planläggningsärenden och att bereda ärenden och fungera som sekreterare i planläggningssektionen. Planläggaren handhar även markförhandlingar tillsammans med kommundirektören.

Tjänsteinnehavaren förväntas inneha god social kompetens och god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala och nöjaktig förmåga att skriva finska språket.

Behörighetskrav är lämplig examen och erfarenhet av samhällsplanering. Lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS).

Tjänsten besätts t.f. för tiden 1.3–31.6.2015. Avsikten är att tjänsten därefter övergår till ordinarie tjänst. Innan tjänsten tillträds ska godtagbart läkarintyg inlämnas.

Närmare upplysningar om tjänsten ger kommundirektör Stefan Svenfors tel. 050-512 0420 eller Yvonne Liljedahl-Lund tf. chef för tekniska verket tel. 050-554 5725.

Ansökan med CV och språkintyg inlämnas senast 30.1.2015 kl. 15.00 till Pedersöre kommun, kommunstyrelsen, PB 1, 68911 Bennäs. Märk kuvertet ”Planläggare”. Tidigare inlämnade ansökningar beaktas vid besättandet av tjänsten.

Kommunstyrelsen