Vi söker vikarie för biträdande byggnadsinspektören

Pedersöre kommun söker en vikarie för biträdande byggnadsinspektören. Vikariatet tillträds om möjligt från början av april månad 2017 och pågår fram till 31.3.2018 med eventuell förlängning. Arbetsplatsen finns vid kommungården i Bennäs, Skrufvilagatan 2, Bennäs.

Den biträdande byggnadsinspektören sköter de tjänsteuppgifter som har delegerats av byggnadsnämnden, bl.a. tillståndsbehandling, myndighetssyner, styrning av byggande, kundrådgivning samt övervakning i samband med byggande i enlighet med gällande lagstiftning.

Behörighetskrav är examen enligt markanvändnings- och bygglagen § 21 samt markanvändnings- och byggförordningen 4 § och 108 §. Utöver det allmänna behörighetskravet förutsätter vi att den vikarierande biträdande byggnadsinspektören har tillräckligt med kännedom om bygglagstiftningen samt planering och utförande av byggnadsarbete, goda IT-kunskaper, goda sociala färdigheter, förmåga att arbeta självständigt och samarbetsförmåga.

Tjänsteutövningen förutsätter användande av egen bil.

Språkkraven är goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska språket samt god muntlig förmåga och nöjaktig skriftlig förmåga i finska.

Lönesättningen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal (TS). Den som väljs till vikariatet bör uppvisa ett godtagbart utlåtande om sitt hälsotillstånd innan valet fastställs. Prövotiden är två månader.

Närmare upplysningar om vikariatet ger chefen för tekniska verket Yvonne Liljedahl-Lund tel. 050-554 5725 och byggnadsinspektör Carina Ahlvik-Fors tel. 050-531 5711.

Din ansökan med CV ska vara inlämnad senast 10.3.2017 kl. 15.00 till Pedersöre kommun, chefen för tekniska verket, PB 1, 68911 Bennäs eller elektroniskt till yvonne.liljedahl-lund@pedersore.fi. Märk kuvertet ”Vikarie, biträdande byggnadsinspektör”.