Vi söker fastighetsskötare

Vi söker

FASTIGHETSSKÖTARE
I heltidsbefattning fr.o.m. hösten 2018.

VIKARIER FÖR FASTIGHETSSKÖTARE
För kortare och längre perioder.

Tilläggsuppgifter