Vi söker en specialbibliotekarie

Pedersöre kommunbibliotek söker en ny medarbetare, en specialbibliotekarie på 50 %. Befattningen är ny och tillträds fr.o.m. 1.8.2018. Under hösten finns projektfinansiering för 50 % till.

Vi jobbar ofta med projekt, och det finns möjlighet att på det sättet utöka arbetstiden. Dessutom pågår en omorganisering av biblioteket, också det kan ge möjlighet till att utöka arbetstiden för befattningen.

Specialbibliotekarien ska ha ansvar för samarbetet med daghem, förskolor och skolor, för läsfrämjande verksamhet främst riktad till barn men också till vuxna, handledning i användande av bibliotek samt andra uppgifter inom mediefostran. I arbetet ingår också kundservice samt deltagande i skötsel av bibliotekssamlingen för barn och unga. Bibliotekarien medverkar i förverkligandet av Biblioteksstigen, samt i utvecklandet av bibliotekstjänster för barn och unga. Svenska är kommunens majoritetsspråk, men specialbibliotekarien ska samarbeta också med det finska daghemmet och med den finska förskolan och skolan.

Behörighetskraven är högskoleexamen i vilken ingår eller utöver vilken har avlagts minst 60 studiepoäng inom informationsförvaltning. Pedagogiska studier och/eller erfarenhet av undervisnings- och handledningsuppgifter räknas som merit. Språkkraven är enligt kommunens språkstadga god förmåga att i tal och skrift använda svenska och god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska.

Vi förutsätter ett aktivt intresse för barn- och ungdomslitteratur och kunnande i digitala medier. Den sökande bör vara utåtriktad och initiativrik samt vara van att arbeta självständigt.

Lön enligt AKTA. Prövotid 4 månader. Godtagbart intyg över hälsotillstånd företes innan mottagandet av befattningen.

Pedersöre kommunbibliotek är ett av de elva Fredrika-biblioteken. Du kan bekanta dig med vår verksamhet via våra webbsidor.

Ansökan riktas till Pedersöre kommun, kulturchef Ulrika Stenmark, Pedersöre kommunbibliotek, Vasavägen 1, 68910 BENNÄS, senast 21.5.2018 kl. 20.00. Tilläggsuppgifter ger bibliotekschef Solveig Lund, tel (06) 785 0277.