Vi söker en fastighetschef

Pedersöre kommun lediganslår tjänsten som

FASTIGHETSCHEF

Fastighetschefen har helhetsansvar för kommunens egna fastigheter innefattande ekonomi, underhåll, resultatuppföljning och utveckling av verksamheten. Till ansvarsområdet hör arbetsplanering och förmansuppgifter samt medverkan som ansvarsperson i kommunens investeringsprojekt

Tekniska verket ansvarar för kommunens fastighetsbestånd och tillhandahåller ändamålsenliga lokaler för olika kommunala verksamheter.

Sökanden förutsätts ha yrkeshögskoleexamen inom byggnadsbranschen eller annan lämplig examen med erfarenhet av ledande arbetsuppgifter inom byggnadsbranschen. Sökanden bör ha god förmåga att tala och skriva svenska och finska.

Fastighetschefen bör ha ledaregenskaper och förmåga att inspirera personalen. Samarbetet med anställda, entreprenörer och olika specialister förutsätter en utåtriktad attityd och förmåga till en öppen dialog.

Anställningen är en ordinarie tjänst och förhoppningen är att den valda fastighetschefen skall kunna tillträda tjänsten senast den 1 juni 2016. Lön enligt tekniska sektorns avtal och en prövotid på 4 månader.

Ansökan med CV och språkintyg kan sändas till pedersore.kommun@pedersore.fi eller per post till Pedersöre kommun, PB 1, 68911 Bennäs, senast tisdagen den 15 mars 2016 kl. 16.00. Ansökan märks ”Fastighetschef”.

Närmare information ges av tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 06 785 0320/050-554 5725.

Pedersöre 26.2.2016
Tekniska nämnden