Vi söker biträdande byggnadsinspektör

Vi söker en biträdande byggnadsinspektör för ordinarie tjänst till vårt arbetsteam. Tjänsten besätts tillsvidare från och med 1.7.2018 eller enligt överenskommelse.

Byggnadstillsynen har som uppgift att bidra till en fungerande, trygg och trivsam boendemiljö och byggnadstillsynen handleder och ger rådgivning samt fattar beslut i tillståndsärenden.

Behörighetskraven för tjänsten ställs i enlighet med markanvändnings- och bygglagen 21 §  och markanvändnings- och byggförordningen 4 §. Personen bör ha erfarenhet av kommunalförvaltning och erfarenhet från byggnadstillsynsuppgifter räknas som merit. För skötseln av uppgifterna krävs goda muntliga och skriftliga kunskaper i svenska samt god förmåga att tala finska och nöjaktig förmåga att skriva finska.

Anställningsvillkoren och lönen bestäms enligt kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet för teknisk personal. Prövotiden är 4 månader och den som väljs skall uppvisa godtagbart intyg över hälsotillståndet innan tjänsten tillträds.

Tjänsteutövandet förutsätter användande av egen bil.

Ansökan senast 13.4.2018 kl. 15.00 till Pedersöre kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs, eller per e-post till pedersore.kommun@pedersore.fi.

Tilläggsuppgifter ger tekniska verkets chef Yvonne Liljedahl-Lund, tel. 050-554 5725 eller vikarierande byggnadsinspektör Max Sågfors, tel. 050-562 5703.

Pedersöre 22.3.2018
Miljö- och byggnadsnämnden