Verksamhetsområdet för Pedersöre Vatten förnyas

Avlopp 3Verksamhetsområdet för Pedersöre Vatten ska enligt lagstiftningen uppdateras regelbundet. Nu är en revidering aktuell.

Efter den senaste revideringen 2009 har lagstiftningen förnyats, vilket bidrar till att det är skäl att se över gränsdragningarna.

Verksamhetsområdet spelar en avgörande roll för de fastigheter som senast 31.10.2019 ska ha en godkänd lösning för sin avloppsvattenhantering enligt den uppdaterade miljöskyddslagen och avloppsförordningen som trädde i kraft i april 2017. Uppdateringen av lagen om vattentjänster trädde i kraft hösten 2014.

I enlighet med lagen om vattentjänster 8 § är det kommunens som godkänner verksamhetsområdet och ändrar det vid behov, på förslag av den som sköter vattentjänsterna.

Ett förslag till reviderat verksamhetsområde för det kommunägda vattentjänstbolaget Pedersöre Vatten är framlagt till påseende 15–29.10.2018 i Pedersöre kommungård, tekniska avdelningen, andra våningen, Skrufvilagatan 2, 68610 Bennäs. (Lag om vattentjänster § 8).

Här finns kartor över avloppsledningsnätet:

Bennäs
Edsevö
Forsby
Fors-Gers, Slätkulla
Lillby
Lepplax
Lövö
Kållby 1/2
Kållby 2/2
Rödberget, Östensö
Sandsund
Sisbacka
Staraby-Skutnabba
Sundby
Ytteresse
Åvist
Överesse 1/2
Överesse 2/2
Östensö

Målsättningen är att skede 1 ska förverkligas inom fem år. Gränsdragningen för skede 2 är riktgivande.

Pedersöre Vatten är skyldigt att ansluta de fastigheter som finns inom verksamhetsområdet. Kommunen är den instans som tolkar bestämmelserna och kan ge befrielse från anslutningstvånget.

På Finlands miljöcentrals karta kan man se var 100-metergränsen vid vattendrag går. De rosafärgade fälten syns om man zoomar in ordentligt.

Åsikter om verksamhetsområdet kan framföras senast den 29.10.2018 klockan 16.00 till Pedersöre kommun, Tekniska nämnden, Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs, eller elektroniskt till registraturen@pedersore.fi. Märk kuvertet eller e-postmeddelandet med ”Verksamhetsområden”.

Frågor om utförande och anslutningsavgifter besvaras av Pedersöre Vattens planeringsingenjör Patricia Forsström, telefon 06-7850 319, e-post patricia.forsstrom@pedersore.fi, besöksadress Skrufvilagatan 2, 68910 Bennäs.


Frågor om anslutningsskyldighet besvaras av Pedersöre kommuns miljövårdssekreterare Sonja Sundqvist-Pellinen, telefon 06-7850 163, e-post sonja.sundqvist-pellinen@pedersore.fi, besöksadress Skrufvilagatan 2, 68610 Bennäs.

Bennäs 15.10.2018
Pedersöre kommun
Tekniska nämnden