Välkommen till skolan/förskolan!

Skolorna inleder höstterminens arbete måndagen den 15 augusti kl. 9.00. I Bennäs skola inleds arbetet kl. 9.15, i Bäckby skola  kl. 8.20 och  i Purmo skola kl. 8.30. Närmare uppgifter ger rektorerna.

Förskolorna inleder höstterminens arbete måndagen den 15 augusti. Barnen har fått information om tidpunkt från förskolan. Vid oklarheter kontakta förskolans föreståndare fr.o.m. 8 augusti.

Information om skolskjutsar för skjutsberättigade elever ges veckan före skolstart från respektive förskola/skola enligt tider som finns här >>>

Fortbildningsdag för lärare och skolgångsbiträden i Sursik skola fredag 12 augusti kl. 9.00.

Kaffeservering från kl. 8.30.