Anmälan till förskola och skola och eftis

Anmälan till förskolan

för barn födda 2011. Anmälningsblanketten finns här >>>. Information skickas till hemmen per post vecka 3.

Anmälan görs elektroniskt och ska vara inlämnad senast tisdagen den 24 januari.


 Anmälan till grundläggande utbildning åk 1

för barn födda 2010 och barn födda 2009 som tidigare beviljats uppskov med skolstarten, sker tisdagen den 24 januari.

Information om skolinskrivningen från de enskilda skolorna skickas till hemmen per post vecka 3.

Eventuell anhållan om uppskov liksom rätt till skolgång i annan skola än den av sektionen anvisade närskolan kan göras vid samma tillfälle.

Ifall Ni inte fått brev hem under vecka 3, kontakta kanslist Nancy Thylin, tel. 06-785 0253.


Ansökan om skolelevernas morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökan görs elektroniskt. Ansökningsblanketten finns här >>> och ska vara inlämnad senast måndagen den 20 februari.